Informace o ochraně údajů

Těší nás váš zájem o naši společnost a naše produkty a chtěli bychom, abyste se cítili bezpečně, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám přinášejí podrobné informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatele.

Shromažďování osobních údajů

Správcem podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost ABC Design GmbH, Dr. Rudolf-Eberle Str. 29, 79774 Albbruck (viz naše právní upozornění). Můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese datenschutz(at)abc-design.de.

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo našeho kontaktního formuláře, uložíme vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, vaše příjmení a příp. další dobrovolné údaje), abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Údaje takto získané vymažeme, jakmile již nebudou potřebné, nebo jejich zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti jejich archivování.

Vaše práva

Z hlediska vašich dotčených osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup
 • právo na opravu nebo výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů

Navíc máte právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud navštívíte naše webové stránky pouze za účelem získání informací, tedy jestliže se neregistrujete nebo nám informace nepředáte jiným způsobem, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Jestliže si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme z technických důvodů, abychom vám mohli zobrazovat naše webové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 • IP adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Status přístupu / stavový kód HTTP
 • Množství přenášených dat
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevném disku vašeho počítače v závislosti na vámi používaném prohlížeči, a které poskytují určité informace straně, která soubor cookie nastavila (v tomto případě nám). Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry do vašeho počítače, a proto nemohou způsobit žádné škody. Jejich účelem je učinit webové stránky uživatelsky přívětivějšími a efektivnějšími, tzn. příjemnějšími pro vás jakožto uživatele.

Cookies mohou obsahovat údaje, které umožňují rozpoznání používaného zařízení. V některých případech však soubory cookie obsahují pouze informace o určitých nastaveních, které nelze přiřadit k jednotlivcům. Cookies nemohou přímo identifikovat uživatele.

Rozlišuje se mezi dočasnými cookies, které se vymažou, jakmile se zavře váš prohlížeč, a trvalými cookies, které se ukládají mimo jednotlivou relaci. Mimo jiné používáme cookies, které jsou nezbytně nutné pro prohlížení webu, používání základních funkcí a pro zajištění bezpečnosti webu; je to náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tyto cookies neshromažďují informace pro marketingové účely, ani si nepamatují, které webové stránky jste navštívili.

Kromě toho používáme nástroje pro zlepšení uživatelské zkušenosti, nabízíme vám více funkcí a zobrazujeme zájmově orientovanou reklamu. Tyto nástroje sice nejsou nezbytně nutné pro základní funkcionalitu webu, ale mohou mít pro vás jakožto uživatele výhody, zejména pokud jde o uživatelskou přívětivost a poskytování dalších komunikačních, zobrazovacích nebo platebních kanálů.

Právním základem těchto nástrojů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který můžete udělit, odvolat a spravovat prostřednictvím našeho systému správy cookies. Tam také získáte další informace o nastavení jednotlivých cookies a používaných nástrojích.

V tomto ohledu využíváme cookiebot – nástroj, který spravuje váš souhlas se zpracováním cookies.

V souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR je nutné, abychom mohli prokázat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. S tím nám pomáhá cookiebot, protože vás informuje o cookies, které používáme na našich webových stránkách, a můžeme tak spravovat a dokumentovat případný souhlas.  Právním základem pro používání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Více informací o zásadách ochrany údajů pro cookiebot najdete zde: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Používání Google Analytics

Naše webové stránky používají službu webové analýzy Google Analytics, kterou pro uživatele v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA) poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, a pro všechny ostatní uživatele společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (společně jako “Google”).

Google Analytics používá cookies a podobné technologie k analýze a zlepšování našich webových stránek na základě chování uživatelů. Společnost Google zpracovává údaje za účelem sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa je během zpracování anonymizována, takže nelze vyvozovat žádné závěry ohledně vaší identity.

 Oprávněnost přenosů do třetích zemí našemu poskytovateli služeb je zajištěna uzavřením standardních smluvních doložek Komise EU v souladu s čl. 46 GDPR ve spojení se smlouvou o zpracování objednávky uzavřenou dle čl. 28 GDPR.

Používání systému Google Tag Manager

Systém Google Tag Manager umožňuje marketérům spravovat tagy webových stránek z jednoho rozhraní. Samotný Tag Manager, který tagy nastavuje, však funguje bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager pouze spouští další tagy, které zase mohou shromažďovat data. Odpovídající vysvětlení o těchto poskytovatelích třetích stran naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Google Tag Manager však tyto údaje nepoužívá. Pokud jste nastavili nebo jinak deaktivovali cookies, bude to zohledněno u všech tagů sledování nastavených pomocí systému Google Tag Manager. Tento nástroj nemění vaše nastavení cookies. Více informací o způsobu fungování systému Google Tag Manager naleznete zde: support.google.com/tagmanager/answer/2772432 a o pravidlech používání zde: www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Ads

Na našich webových stránkách používáme Google Ads, reklamní službu společnosti Google, která nám umožňuje upozornit na naši nabídku pomocí externích reklamních materiálů na externích webových stránkách, a zjišťovat úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. Pro tento účel jsou nastaveny cookies a pixelové tagy, které zpracovávají následující parametry: IP adresa, informace o prohlížeči, údaje o používání, datum a čas návštěvy, informace o webové stránce, ID souboru cookie. Právním základem je váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro zpracování. Data protokolu jsou obvykle anonymizována po uplynutí devíti měsíců a informace o souborech cookie po uplynutí 18 měsíců.

My sami v rámci reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Jsou možné přenosy do třetích zemí. Jako náležité záruky byly uzavřeny standardní smluvní doložky Evropské komise. Více informací můžete najít zde: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de.

Více informací od společnosti Google o zpracování údajů naleznete na stráncehttps://policies.google.com/privacy?hl=de, o možnosti odvolání souhlasu na stráncehttps://safety.google/privacy/privacy-controls/ a o zásadách používání souborů cookie společnosti Google na stráncehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Zapojení Google Maps

Tyto webové stránky používají službu Google Maps (Mapy Google). Pro použití funkcí Google Maps je nezbytné uložit vaši IP adresu. Tato informace se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládá.

K používání Google Maps dochází z důvodu požadavku na poutavé zobrazování našich online nabídek a pro usnadnění nalezení míst uvedených na našich webových stránkách.  Toto reprezentuje právní zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany údajů společnosti Google na stránkách: policies.google.com/privacy.

Zapojení videí YouTube

Na naše webové stránky jsme vložili YouTube videa, která jsou uložená na www.YouTube.com a lze si je přehrávat přímo na našich webových stránkách. Všechna videa jsou zapojena v režimu rozšířené ochrany údajů, což znamená, že pokud se videa nepřehrají, nebudou na YouTube přenášeny žádné uživatelské údaje.

YouTube obdrží informaci o tom, že byla navštívena naše webová stránka. K tomu dochází bez ohledu na to, zda existuje uživatelský účet na YouTube či nikoli. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá tento profil pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek potřebám uživatelů. Více informací naleznete na stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Ads

Používáme Meta Pixel, službu společnosti Meta Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (“Meta”).  Meta Pixel umožňuje společnosti Meta zobrazovat naše reklamy, takzvané „metareklamy/meta ads“ těm uživatelům, kteří navštívili naše webové stránky, zejména pokud projevili zájem o naši online nabídku. Meta Pixel také umožňuje kontrolu toho, zda byl uživatel po kliknutí na naše meta reklamy přesměrován na naše webové stránky. Akce provedené uživatelem se ukládají jako cookies na vašem koncovém zařízení. Tyto cookies umožňují společnosti Meta porovnávat vaše uživatelské údaje s údaji ve vašem účtu Meta. Shromážděné údaje jsou anonymní a my je nevidíme. Lze je použít pouze v kontextu zadávání reklam. Pokud máte uživatelský účet Meta a jste registrováni, může společnost Meta přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu.

Meta Pixel používáme k marketingovým a optimalizačním účelům, zejména k tomu, abychom vám zobrazovali relevantní a zajímavé reklamy, a tím zlepšovali naši nabídku a učinili ji pro uživatele zajímavější.

Používání Meta Pixel je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Více informací naleznete na stránce https://www.facebook.com/policy.php

Newsletter

Pokud k tomu udělíte souhlas, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého vám poskytujeme informace o našich nejnovějších zajímavých nabídkách a produktových novinkách z našeho sortimentu. Pro registraci k odběru newsletteru používáme proces dvojitého přihlášení. To znamená, že když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zašleme vám na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s žádostí o potvrzení toho, že si přejete newsletter dostávat. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 24 hodin, vaše údaje budou zablokovány a po jednom měsíci budou automaticky smazány. Kromě toho ukládáme vaši IP adresu a časy registrace a potvrzení. Cílem tohoto procesu je ověřit vaši registraci a identifikovat případné zneužití vašich osobních údajů. Vaše e-mailová adresa je jediným povinným údajem vyžadovaným k odběru newsletteru. Uvedení vašeho jména je dobrovolné a umožňuje nám oslovovat vás jménem. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání newsletteru. Právní základ je poskytnut čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a z odběru newsletteru se odhlásit. Svůj souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem, zasláním e-mailu na adresu newsletter(at)abc-design.de nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v právním upozornění.

Poznámky pro obchodní kontakty

Shromažďujeme osobní údaje (obvykle jména, kontaktní údaje, fakturační a platební údaje) o našich (potenciálních) obchodních partnerech nebo kontaktech, abychom mohli poskytovat naše smluvní služby, zejména zprostředkovatelské služby, abychom mohli identifikovat obchodní partnery a vést s nimi korespondenci, a pro účely fakturace. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Neposkytnutí určitých údajů může vést k tomu, že smlouva nebude uzavřena nebo provedena.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud k tomu existuje zákonné povolení, a v rozsahu, v jakém k tomu existuje zákonné povolení, ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR. To zahrnuje zejména předávání údajů poskytovateli platebních služeb a rovněž veřejným orgánům a institucím, pokud k tomu existuje zákonná nebo úřední povinnost.

V rozsahu, v němž využíváme ke zpracování osobních údajů o obchodních partnerech externí poskytovatele služeb, byli tito pečlivě vybráni, písemně pověřeni a jsou vázáni našimi pokyny. Tito poskytovatelé služeb nebudou předávat data třetím osobám, ale po splnění smlouvy a uplynutí zákonných lhůt archivace je vymažou, pokud nebyl dán souhlas s dalším uchováním.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou to vyžaduje zákonná povinnost archivace a dokumentace (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) (obvykle deset let), pokud neexistuje souhlas k archivaci přesahující tento rámec nebo neexistují-li oprávněné zájmy, kvůli kterým je nutná další archivace.

Poznámky pro uchazeče

Níže uvádíme informace o zpracování osobních údajů týkajících se žádostí o zaměstnání.

Pokud podáte žádost o zaměstnání e-mailem, uložíme vaše údaje k realizaci procesu výběrového řízení a po dobu trvání tohoto procesu. Týká se to jakýchkoli osobních údajů uvedených v dokumentech vaší žádosti, obvykle jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a případně citlivých údajů, jako je vaše náboženské vyznání nebo těžká zdravotní postižení.

Pokud podáváte žádost prostřednictvím portálů provozovaných třetími stranami, obdržíme vaše údaje od zdroje, kterému jste udělili souhlas s předáním údajů. Pro více informací o shromažďování dat se prosím obraťte na příslušný zdroj.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli provést proces výběrového řízení. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG v němčině).

V rámci výběrového řízení také ověřujeme, zda vám můžeme nabídnout jiné pracovní místo, které vyhovuje vaší žádosti. Pokud bychom si chtěli ponechat dokumenty z vaší žádosti i po delší dobu, požádáme vás o udělení dalšího souhlasu. Mimo to obvykle uchováváme údaje z vaší žádosti po dobu šesti měsíců po ukončení neúspěšného procesu výběrového řízení, pokud to nevylučují zákonné povinnosti archivace.

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.

Vaše údaje budou v zásadě zpracovávány výhradně námi a nebudou předávány třetím stranám. Výjimky se týkají případů, kdy zákonodárce požaduje nebo stanoví předání údajů (např. v rámci daňových kontrol ze strany finančních úřadů nebo v rámci zákona o praní špinavých peněz). Údaje nejsou předávány do zahraničí a ani se s takovým předáváním údajů nepočítá.

Zabezpečení údajů

Osobní údaje chráníme pomocí vhodných technických a organizačních opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení a dodrželi osobní práva dotčených osob. Přijatá opatření slouží mimo jiné k zamezení neoprávněného přístupu k námi používaným technickým zařízením a také k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem třetích osob. Tento web používá zejména šifrování SSL nebo TLS pro zajištění bezpečnosti a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou žádosti o navázání kontaktu, které nám jako provozovateli webu zašlete. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, která nám předáváte, nemohou být čteny třetími stranami. Rádi bychom však upozornili na to, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není v tomto ohledu možná.

Aktualizace informací o ochraně údajů

Vzhledem k tomu, že se tyto informace o ochraně údajů mohou čas od času měnit v důsledku právních změn nebo nových funkcí souvisejících s naší nabídkou, doporučujeme vám pravidelně je sledovat.

Stav k: únoru 2022